Skapa engagerade team

Uppskattning åt alla!

Vi har anpassat vårt uppskattade webinar om hur du kan påverka arbetsglädje, sammanhållning, produktivitet och personalomsättning med hjälp av uppskattning.

Varje avsnitt är runt 2-4 minuter, så att du titta när det passar dig.

Välkommen

Ett lyft som varar

Kasta inte bort din positiva feedback

Värdet av engagemang – del 1

Värdet av engagemang – del 2

Teamets trygghet och produktivitet

Psykologisk trygghet – en fallstudie

Personen som förbättrar relationerna

F-zone…

Vikten av att gå djupare

Ett beprövat arbetssätt

Hur du kan jobba med uppskattning i din organisation

QdosInsights

Avslutning

Hur fungerar det i praktiken?

För att se hur Qdos2U används i praktiken, sätt upp en demo på mindre än en minut!


Kudos To You AB

Phone: +46 70 921 4354

info@qdos2u.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more